فرم دکوراسیون
ابعاد پلان (متر) :  
نام طرح :  
سبک :
طرح سقف :
رنگ سقف :  
نور پردازی :  
ارتفاع سقف سازه(متر) :  
ارتفاع سقف کاذب(متر) :  
دیوارها :  
متریال :  
رنگ دیوار :  
نور پردازی دیوار :  
نوع متریال :  
رنگ/کد :  
نور پردازی :  
نوع دستگیره :  
ساختار چوب :
تجهیزات :  
عکس وضعیت موجود :
توضیحات :